ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 304

ห้องเรียนออนไลน์
ลิงก์เข้า Google Classroom คลิก : https://classroom.google.com/c/NDE3NzA3Mzc1NDU1?cjc=pgxi4mm

ลิงก์เข้า Google Meet คลิก :
https://meet.google.com/rxm-uzpn-gyg
Qrcode Google Meet
ตารางเรียน
วัน/คาบ โฮมรูม
07.55
08.30
คาบที่ 1
08.30
09.20
คาบที่ 2
09.20
10.10
คาบที่ 3
10.10
11.00
คาบที่ 4
11.00
11.50
คาบที่ 5
11.50
12.40
คาบที่ 6
12.40
13.30
คาบที่ 7
13.30
14.20
คาบที่ 8
14.20
15.10
คาบที่ 9
15.10
16.00
คาบที่ 10
16.00
16.50
จันทร์
05-06-2023
อังคาร
06-06-2023
พุธ
07-06-2023
พฤหัสบดี
08-06-2023
ศุกร์
09-06-2023
บันทึกการสอน